CE İşareti 

Ürünün Avrupa Standart Şartları doğrultusunda üretildiğini gösteren, ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren işarettir. CE işareti ile Avrupa’nın belirlemiş olduğu asgari güvenlik şartlarını sağladığınızı ifade etmiş olursunuz. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir.

CE markasını çok taraflı olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü, CE belgesi uluslararası bir mevzuatla başlayan, ilgili bakanlıklarca uygulanan, üreticilere kolaylıklar sağlayan ve sıradan bir vatandaşa kadar toplumun çok katmanlı yapısına sirayet eden bir işaretlemedir.
CE belgesine sahip bir ürün,
– Güvenlik koşulları,
– Sağlık koşulları,
– Tüketicinin korunması,
– Çevrenin korunması gereklerine uygun olduğunun göstergesidir.

Ürün üzerinde CE işareti yok ise ürün kalitesiz ve güvensiz olarak nitelendirilebilir. Ürünün TSE belgesinin olması CE belgesi için yeterlilik sağlamamakla birlikte birbirleri

yerine de kullanılamamaktadır.

Dış ticaret açısından, CE işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazarımızda da, mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz piyasasına sunulması da mümkün değildir.

Ce İşareti taşıması gereken ürünler;

  • CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan,
  • Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünler,
  • Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünler,
  • Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünler,

İletişim

0 (539) 849 36 30
info[at]prodabdanismanlik.com