TSE Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi Nedir?

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir. Hizmet Yeterlilik Belgesi, hizmet alana verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, koşul ve hizmet üretim yeterliliğini gösterir.

TSE Belgesi öncelikle tüketicinin gözünde bir güven oluşturmaktadır. Ayrıca ürüne olan güvenin sonucunda daha kolay tüketebilme, pazarda markalaşmaya yol açmaktadır. Markalaşma ise, pazarda hız ve pazara ulaşımda kolaylıklar sağlamaktadır. Sürekli gelişmeye de katkı sağlamaktadır.

TSE Ürün Belgelendirmesi Nedir?

TSE tarafından standardı meydana getirilen konularda, üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu ürünlerinin, ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ve yapılan anlaşma ile TSE markasının faaliyet  hakkı verilerek şirket adına oluşturulan, üzerinde TSE amblemini kullanacak ürünlerinin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve  tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene ile sınırlı olan belgedir.

TSE Türk standartlarına uygunluk belgesi diğer ismi ile TSE markası; üzerine ya da ambalajına yerleştirildiği ürünler ile ilgili Türk Standardına göre üretilip piyasaya konulduklarını belirten ve TSE ile karşılıklı olarak imzalanan anlaşma kapsamında faaliyet ettirilebilen, 556 sayılı Markaların işletilmesi hususunda Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı türde tescil edilen tasarımlardır.

TSE Belgesi ürün için gerekli tetkikler yaparak uygunluğunu denetlemektedir.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken, ürünün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. TSE tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

İletişim

0 (539) 849 36 30
info[at]prodabdanismanlik.com