Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden, müşteri beklentisinin en üst seviyede tutulmasını hedefleyen, müşteri ihtiyaçlarını, kural ve standart şartlarına uyma yolu ile müşteri memnuniyetinin arttırılmasını öngören, ekip çalışmasını destekleyen, tüm birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini risk ve fırsatların da belirlenmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlayan, kurumun tüm çalışanlarının tam katılımı üzerine kurulmuş ve dünyaca kabul görmüş bir yönetim anlayışıdır. İşletmeyi başarılı bir şekilde çalıştırmak için, sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemleri Kuruma Ne Sağlar?

 • Hizmet verilen sektöre özgü risk ve fırsatları belirleyerek işyerinin ihtiyacına uygun hizmet verilmesini sağlar.
 • Hizmetin etkin ve sürdürülebilir olmasını sağlar.
 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, iadeler azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • Hizmet yönetim sistemi kapsamında sunulan hizmetleri mevzuata uygun ve sürekli bir şekilde sağlama kabiliyetini geliştirmeyi sağlar.
 • Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi hizmet sağlar.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı kararlar verir.
 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
 • Zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
 • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları artar.
 • Kuruluş içi iletişiminde iyileşme sağlar.
 • Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
 • Birimler arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği arttırır.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlar.
 • Üst yönetime düzenli ve etkin bilgi akışı sağlar.
 • Tüm satın alma süreçleri çift taraflı olarak kontrol edildiğinden hata payını düşürür ve maliyeti azaltır.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
 • Sürekli eğitimler ile güncel ve teknolojik gelişmelerin aktarımı sağlanır.
 • Kişiye bağlılığı ortadan kaldırarak, sisteme bağlığı sağlar.

İletişim

0 (539) 849 36 30
info[at]prodabdanismanlik.com