Marka Tescili Nedir?

Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır.

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt edici olmasıdır. Bu farklılığa konu olan isim, işaret veya şeklin diğer mal ve hizmetlerden gözle görülebilir şekilde farklı olması ana gerekliliktir.

Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir. Bir başka kişi tarafından düşünülmüş, uygulanmış bir markanın, bir diğer kişi/ şirket adına tescili iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır.

Kullanılmakta olan marka yurtdışında da tescil edilebilir. Ülkesel bazda (ulusal) tescil yapılabildiği gibi çeşitli ülkeleri kapsayan toplu sistemlerle de yapılabilir. Tüm dünyada geçerli tek bir tescil sistemi mevcut değildir ve Türkiye’nin yararlanabildiği 3 toplu tescil sistemi bulunmaktadır.

Marka tescilinin faydaları;

  • Geri döndürülemez şekilde “ilk gelen alır” prensibine göre kanunen başvuru yapacak diğer kişi ya da kuruluşlara geçer,
  • Tescil başvurusu ile birlikte 10 yıl sürecek bir koruma süreci başlayar,
  • Diğer kişi ve kuruluşların bu markayı kullanması ve haksız rekabet unsurları ile taklit – kopya gibi kanunsuz uygulamalarını önlenebilir,
  • Markanın devir, satış, franchise, bayilik ve lisans verilmesi gibi tüm ticari hakları elde edilebilir,
  • TSE Kalite Belgelendirmesi – Garanti Belgesi – com.tr uzantılı internet adreslerini alınması işleminde zorunlu bir aşama tamamlanmış olur.

 

Patent- Faydalı Model Tescili Nedir?

Buluş, teknik bir problemi çözen ve yenilik özelliği taşıyan insan fikridir. Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir.

Bir buluşun Patent alabilmesi için;

  • Yeni,
  • Buluş basamağına sahip,
  • Sanayiye uygulanabilir,

Niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Aksi halde bu üç şartı taşımayan buluşlar patent korumasından faydalanamazlar.

Faydalı model, daha önce kimse tarafından bilinmeyen bir ürün ortaya çıkaran, var olan bir üründe geliştirme ortaya koyarak üretimde veya işleyişte yenilik sağlayan, bulan icat eden kişiye, buluşa konu ürünü belirli bir süre ile üretme, kullanma, satma, ihraç veya ithal etme hakkını elde etme sürecine faydalı model denir. Faydalı model tescili alınan eşyanın, faydalı modele konu ürün veya sistemin bütün hakları başvuru sahibi olan kişiye veya şirkete aittir. Faydalı model tescili alınan ürün veya buluş, başvuru sahibinin izni olmadan kullanılamaz ve üzerinde tasarrufta bulunulamaz. Aksine hareket edilen durumlar yasal yükümlülükler doğurur.

Patent, buluş ya da yeni ürünü; marka tescili ise hizmet veya malı korur.

Patentlerin öneminin en başında buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin ve teknolojinin önünü açması gelmektedir. Patentlerin amacı yeni keşif ve icatları cesaretlendirerek toplumun refah seviyesini artırmaktır.

Yurtdışı Patent Tescili: Patent ya da faydalı model başvuruları, hangi ülkeye yapılmış ise o ülkede koruma sağlar. Türkiye’de yapılan bir patent başvurusunun yurtdışında da korunması isteniyorsa, Türkiye’de yapılan başvurunun rüçhan haklarını kullanılarak yasal rüçhan süreleri içerisinde Paris Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde patent başvurusu yapılabilir. Bu sayede, istenilen ülkede yapılacak patent başvurusu, Türkiye’deki ilk başvuru tarihinden itibaren geçerlilik kazanmış olur.

İletişim

0 (539) 849 36 30
info[at]prodabdanismanlik.com