Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl içerisinde kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belirlenmiş kriterlere göre bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen, geçerliliği 2 yıl olan belgedir. Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hesaplamalarda TOBB tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Ayrıca, özel işletmelerin ve kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden yararlanılmaktadır.

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla, sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite raporunu alabilmek için; sanayi odalarına kaydolmak gereklidir. Sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin iletişim bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını bağlı bulundukları odalar düzenlemektedir.

Kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri veya merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve ilgili odaya üye olunması gerekmektedir.

 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite raporları;

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi başvurularında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi başvurularında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat İşlemlerinde,
 • Resmi ve Özel İhalelerde,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde,
 • Tahsisli veya İthalinde Tarife Kontenjanı Uygulanan Hammaddelerin Temininde,
 • İmalatçı Belgesi Alımında,
 • Vergi İncelemelerinde,
 • Kamunun Muhtelif Amaçlı İncelemelerinde gerekli olmaktadır.
 • Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

İletişim

0 (539) 849 36 30
info[at]prodabdanismanlik.com